Obecný rozhlas

obecný rozhlas

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Digitálna mapa

dig map

Mapa cintorína

hrobové miesta

Kuzmice na FB

Navigácia

Obsah


 

Rok 2014

VZN o č.4/2014 o miestnych daniach Stiahnuté: 487x | 08.12.2015

Rok 2015

3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2014 o miestnych daniach a o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice . Stiahnuté: 517x | 23.02.2016

2/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kuzmice Stiahnuté: 456x | 23.02.2016

1 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice Stiahnuté: 523x | 23.02.2016

Rok 2016

Dodatok č.1 k VZN č.4/2016 Stiahnuté: 339x | 06.09.2017

7/2016 o niektorých podmienkách držania psov na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 491x | 08.02.2017

6/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice Stiahnuté: 437x | 08.02.2017

5/2016 o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 521x | 08.02.2017

4/2016 o určenívýšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zo sídlom na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 448x | 08.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuzmice Stiahnuté: 481x | 28.06.2016

Návrh - VZN č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuzmice Stiahnuté: 483x | 28.06.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 506x | 16.03.2016

Rok 2018

rok 2018

VZN 3/2018 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice Stiahnuté: 230x | 04.01.2019

VZN 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení Kuzmice Stiahnuté: 274x | 04.01.2019

VZN 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 255x | 13.08.2018

Rok 2019

VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuzmice Stiahnuté: 91x | 01.01.2020

VZN 5 /2019 obce Kuzmice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 91x | 01.01.2020

VZN 4 /2019 Obce Kuzmice o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Kuzmice Stiahnuté: 100x | 01.01.2020

VZN 3/2019 ktorým sa zrušuje VZN č.5/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice Stiahnuté: 93x | 01.01.2020

VZN 8/2019 dotácie na žiaka na rok 2020 Stiahnuté: 84x | 01.01.2020

Stránka