Obecný rozhlas

obecný rozhlas

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Digitálna mapa

dig map

Mapa cintorína

hrobové miesta

Kuzmice na FB

Navigácia

Obsah

minveuoplz

 

 

Základné informácie o projekte :


Názov projektu:                                     Výstavba materskej školy v obci Kuzmice

Kód ITMS2014+                                    312061X249

Príjmateľ:                                               Obec Kuzmice

Miesto realizácie projektu:                     Východné Slovensko, Košický kraj, okres Trebišov, obec                                                                       Kuzmice

Poskytovateľ:                                         Ministerstvo práce, sociálných vecí a rodiny Slovenskej                                                                         Republiky

V zastúpení:                                           Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Operačný program:                                Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:                    Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                                            6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou                                                                                     marginalizovaných rómskych komunít 

Špecifický cieľ:                                       6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane

                                                                         vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve                               

Kód výzvy:                                                OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Použitý systém financovania:           predfinancovanie a refundácia

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 

03/2018  -  31.12.2023

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

25.08.2020

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:                 623 863,75 EUR

Maximálna výška príspevku z NFP:                   592 670,56 EUR      

Výška spolufinancovania (5%):                                31 193,19 EUR        

 

Zmluva:  Výstavba materskej školy v obci Kuzmice      

 

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie