Obecný rozhlas

obecný rozhlas

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Digitálna mapa

dig map

Mapa cintorína

hrobové miesta

Kuzmice na FB

Navigácia

Obsah

okzpeusieaznak

 

 

Základné informácie o projekte :


Názov projektu:                                     Výstavba materskej školy v obci Kuzmice

Kód ITMS2014+                                     312061H023

Príjmateľ:                                                   Obec Kuzmice

Miesto realizácie projektu:                 Východné Slovensko, Košický kraj, okres Trebišov, obec Kuzmice

Poskytovateľ:                                           Ministerstvo práce, sociálných vecí a rodiny Slovenskej Republiky

V zastúpení:                                              Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Operačný program:                                Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom:                Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:                                              6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou                                                                                                           marginalizovaných rómskych komunít 

Špecifický cieľ:                                          6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane

                                                                         vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve                               

Kód výzvy:                                                 OPLZ-PO6-SC612-2016-1a

Použitý systém financovania:           predfinancovanie a refundácia

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 

03/2018  -  08/2019

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

28.12.2017

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:                 432 613,00 EUR

Maximálna výška príspevku z NFP:                       410 982,35 EUR      

Výška spolufinancovania (5%):                                   21 630,65 EUR        

 

Zmluva:  Výstavba materskej školy v obci Kuzmice      

 

 

 

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie