Obecný rozhlas

obecný rozhlas

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Digitálna mapa

dig map

Mapa cintorína

hrobové miesta

Kuzmice na FB

Navigácia

Obsah


 

Rok 2014

VZN o č.4/2014 o miestnych daniach Stiahnuté: 321x | 08.12.2015

Rok 2015

3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2014 o miestnych daniach a o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice . Stiahnuté: 344x | 23.02.2016

2/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kuzmice Stiahnuté: 300x | 23.02.2016

1 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice Stiahnuté: 323x | 23.02.2016

Rok 2016

Dodatok č.1 k VZN č.4/2016 Stiahnuté: 175x | 06.09.2017

7/2016 o niektorých podmienkách držania psov na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 275x | 08.02.2017

6/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice Stiahnuté: 254x | 08.02.2017

5/2016 o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 293x | 08.02.2017

4/2016 o určenívýšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zo sídlom na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 265x | 08.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuzmice Stiahnuté: 311x | 28.06.2016

Návrh - VZN č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuzmice Stiahnuté: 314x | 28.06.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 308x | 16.03.2016

Rok 2018

rok 2018

VZN 3/2018 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice Stiahnuté: 78x | 04.01.2019

VZN 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení Kuzmice Stiahnuté: 99x | 04.01.2019

VZN 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 83x | 13.08.2018

Rok 2019

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kuzmice č. 1 /2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice Stiahnuté: 33x | 12.06.2019

VZN

VZN č.11-2007 – o nakladaní s komunálnými odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Kuzmice Stiahnuté: 280x | 12.08.2015

Návrh VZN o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 259x | 12.08.2015

VZN č.2-2012 o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice Stiahnuté: 292x | 12.08.2015

VZN č.3-2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice. Stiahnuté: 264x | 12.08.2015

Stránka