Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Horoskop

Vtip na dnes

Navigácia

Obsah


 

Rok 2017

rok 2017

Všeobecné záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 10x | 30.06.2017

Návrh VZN č1/2017 o organizácii miestného referenda Stiahnuté: 24x | 24.04.2017

Rok 2016

7/2016 o niektorých podmienkách držania psov na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 30x | 08.02.2017

6/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice Stiahnuté: 33x | 08.02.2017

5/2016 o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 37x | 08.02.2017

4/2016 o určenívýšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zo sídlom na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 32x | 08.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuzmice Stiahnuté: 85x | 28.06.2016

Návrh - VZN č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuzmice Stiahnuté: 96x | 28.06.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 96x | 16.03.2016

Rok 2015

3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2014 o miestnych daniach a o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice . Stiahnuté: 148x | 23.02.2016

2/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kuzmice Stiahnuté: 113x | 23.02.2016

1 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice Stiahnuté: 113x | 23.02.2016

Rok 2014

VZN o č.4/2014 o miestnych daniach Stiahnuté: 129x | 08.12.2015

VZN

VZN č.5-2013 o úhradách za služby poskytované obcou Kuzmice Stiahnuté: 176x | 12.08.2015

VZN č.4-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zo sídlom na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 133x | 12.08.2015

VZN č.3-2013 zásady hospodárenia s majetkom obce Kuzmice Stiahnuté: 154x | 12.08.2015

VZN č.2-2013 o podmienkách prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov Stiahnuté: 132x | 12.08.2015

VZN č.1-2013 o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v Centrách voľného času pôsobiacich mimo územia obce Kuzmice. Stiahnuté: 135x | 12.08.2015

VZN č.3-2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice. Stiahnuté: 138x | 12.08.2015

VZN č.2-2012 o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice Stiahnuté: 133x | 12.08.2015

Stránka