Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Digitálna mapa

dig map

Mapa cintorína

hrobové miesta

Navigácia

Obsah


 

Rok 2017

rok 2017

2/2017 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice Stiahnuté: 81x | 06.09.2017

Návrh VZN č1/2017 o organizácii miestného referenda Stiahnuté: 121x | 24.04.2017

Všeobecné záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 91x | 30.06.2017

Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice Stiahnuté: 62x | 04.12.2017

Návrh VZN č.3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice Stiahnuté: 69x | 08.12.2017

Rok 2016

7/2016 o niektorých podmienkách držania psov na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 131x | 08.02.2017

6/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice Stiahnuté: 129x | 08.02.2017

5/2016 o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 147x | 08.02.2017

4/2016 o určenívýšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zo sídlom na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 138x | 08.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuzmice Stiahnuté: 187x | 28.06.2016

Návrh - VZN č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuzmice Stiahnuté: 198x | 28.06.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 198x | 16.03.2016

Dodatok č.1 k VZN č.4/2016 Stiahnuté: 75x | 06.09.2017

Rok 2015

3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2014 o miestnych daniach a o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice . Stiahnuté: 238x | 23.02.2016

2/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kuzmice Stiahnuté: 208x | 23.02.2016

1 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice Stiahnuté: 204x | 23.02.2016

Rok 2014

VZN o č.4/2014 o miestnych daniach Stiahnuté: 230x | 08.12.2015

VZN

VZN č.5-2013 o úhradách za služby poskytované obcou Kuzmice Stiahnuté: 282x | 12.08.2015

VZN č.4-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zo sídlom na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 228x | 12.08.2015

VZN č.3-2013 zásady hospodárenia s majetkom obce Kuzmice Stiahnuté: 263x | 12.08.2015

Stránka