Obecný rozhlas

obecný rozhlas

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Digitálna mapa

dig map

Mapa cintorína

hrobové miesta

Kuzmice na FB

Navigácia

Obsah


 

Rok 2014

VZN o č.4/2014 o miestnych daniach Stiahnuté: 432x | 08.12.2015

Rok 2015

3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2014 o miestnych daniach a o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice . Stiahnuté: 468x | 23.02.2016

2/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kuzmice Stiahnuté: 409x | 23.02.2016

1 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice Stiahnuté: 467x | 23.02.2016

Rok 2016

Dodatok č.1 k VZN č.4/2016 Stiahnuté: 286x | 06.09.2017

7/2016 o niektorých podmienkách držania psov na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 416x | 08.02.2017

6/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice Stiahnuté: 371x | 08.02.2017

5/2016 o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 437x | 08.02.2017

4/2016 o určenívýšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zo sídlom na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 393x | 08.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuzmice Stiahnuté: 422x | 28.06.2016

Návrh - VZN č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuzmice Stiahnuté: 430x | 28.06.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 445x | 16.03.2016

Rok 2018

rok 2018

VZN 3/2018 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice Stiahnuté: 188x | 04.01.2019

VZN 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení Kuzmice Stiahnuté: 224x | 04.01.2019

VZN 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 210x | 13.08.2018

Rok 2019

VZN č. 6/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuzmice Stiahnuté: 42x | 01.01.2020

VZN 5 /2019 obce Kuzmice o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 41x | 01.01.2020

VZN 4 /2019 Obce Kuzmice o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Kuzmice Stiahnuté: 41x | 01.01.2020

VZN 3/2019 ktorým sa zrušuje VZN č.5/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice Stiahnuté: 39x | 01.01.2020

VZN 8/2019 dotácie na žiaka na rok 2020 Stiahnuté: 39x | 01.01.2020

Stránka