Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Digitálna mapa

dig map

Mapa cintorína

hrobové miesta

Navigácia

Obsah


 

Rok 2018

rok 2018

VZN 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 1x | 13.08.2018

Rok 2017

rok 2017

Návrh VZN č.3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice Stiahnuté: 98x | 08.12.2017

Všeobecné záväzné nariadenie o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice Stiahnuté: 90x | 04.12.2017

2/2017 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice Stiahnuté: 114x | 06.09.2017

Všeobecné záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 121x | 30.06.2017

Návrh VZN č1/2017 o organizácii miestného referenda Stiahnuté: 153x | 24.04.2017

Rok 2016

Dodatok č.1 k VZN č.4/2016 Stiahnuté: 104x | 06.09.2017

7/2016 o niektorých podmienkách držania psov na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 171x | 08.02.2017

6/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Kuzmice Stiahnuté: 159x | 08.02.2017

5/2016 o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 187x | 08.02.2017

4/2016 o určenívýšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení zo sídlom na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 168x | 08.02.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuzmice Stiahnuté: 223x | 28.06.2016

Návrh - VZN č. 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kuzmice Stiahnuté: 235x | 28.06.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 236x | 16.03.2016

Rok 2015

3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2014 o miestnych daniach a o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kuzmice . Stiahnuté: 265x | 23.02.2016

2/2015 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kuzmice Stiahnuté: 238x | 23.02.2016

1 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Kuzmice Stiahnuté: 237x | 23.02.2016

Rok 2014

VZN o č.4/2014 o miestnych daniach Stiahnuté: 257x | 08.12.2015

VZN

VZN č.11-2007 – o nakladaní s komunálnými odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi, a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Kuzmice Stiahnuté: 202x | 12.08.2015

Návrh VZN o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Kuzmice Stiahnuté: 200x | 12.08.2015

Stránka