Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Digitálna mapa

dig map

Mapa cintorína

hrobové miesta

Horoskop

Vtip na dnes

Navigácia

Obsah

 

 

 

 

Národný projekt terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK

 

 

Identifikácia projektu

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os:5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ:

ITMS2014+:3120515C909

Číslo zmluvy o spolupráci :USVRK – OIP -2017/000572-001

Doba realizácie: 1.8.2017 – 31.10.2019

zmluva o NFP.pdf

 

Ciele projektu:

Hlavným cieľom NP TSP a TP je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa budú v obciach venovať klientom so zámerom definovať prevenčné opatrenia sociálneho vylúčenia a rôznych ďalších sociálne rizikových javov.

 

 

Cieľová skupina:

Dlhdobo nezamestnaný

Osoby ohrozené sociálnym vylúčením

 

Terénny sociálny pracovník:Mgr. Jana Mlynárová

Terénny pracovník: Lucia Vrbovská

Kontakt: 0911 334 074

 email: tsp@kuzmice.eu

Kancelária TSP a TP: Obecný úrad Kuzmice - 1. poschodie

                                               Hlavná 286/126

                076 12 Kuzmice

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
 

www.minv.sk

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk