Obecný rozhlas

obecný rozhlas

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Digitálna mapa

dig map

Mapa cintorína

hrobové miesta

Kuzmice na FB

Navigácia

Obsah

Požiarný poriadok obce Kuzmice

 

 

Obsahuje:

I.       Úvod

II.      Úlohy orgánov obce  a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a v jej

           miestnch častiach.

III.      Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi určené zo zreteľom na miestne podmienky.

IV.      Údaje o početnom stave a vybavení obecného hasičského zboru.

V.       Prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov.

VI.     Zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarného poplachuv obci.

VII.    Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci a v jej miestných častiach v dennom a

           nočnom čase zo zreteľom na zdolávanie požiaru.

VIII.   Výpis z požiarného poplachového plánu okresu.

IX.     Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísel domov a

          zakreslenia funkčných hydrantov a nástupných plôch

X.      Záverečné ustanovenia

 

Dokument požiarný poriadok obce Kuzmice