Nové voľby starostu obce

Máme termín. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí na 7. marca 2015.

Dôležité termíny

Co Kedy
Podanie kandidátnych listín 11.1.2015
Zaregistrovanie kandidátov na starostu obce 21.1.2015
Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov 31.1.2015
Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb 10.2.2015
Začiatok volebnej kampane 18.2.2015
Ukončenie volebnej kampane 5.3.2015
Voľby 7.3.2015

Dokumenty

Zverejnenie počtu obyvateľov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov